Gala Yuzawa Mountaincart
1039-2 Yuzawa Yuzawa, Yuzawa Town, Minami Uonuma District, Niigata Prefecture 949-6101
0261-72-2474
Gala Yuzawa Mountaincart
Iwatake Mountain Resort
12056 Hokujo, Hakuba-mura, Kitaazumi-gun, Nagano 399-9301 Iwatake Resort Co., Ltd
Iwatake Mountain Resort